Jaskra to określenie grupy chorób narządu wzroku, w wyniku których dochodzi do stale rozwijającego się i nieodwracalnego uszkodzenia nerwu wzrokowego. To z kolei może prowadzić do znacznego pogorszenia lub nawet […]

Tags