Dlaczego szkolenia są tak ważne? Czym jest Altkom Akademia

Natura dzisiejszej gospodarki, funkcjonowania złożonych, nowoczesnych organizacji oraz bezustannych zmian jakim podlega cała rzeczywistość, wymaga od biznesu, menedżerów i zwykłych pracowników ciągłego aktualizowania posiadanej wiedzy, nabywania nowych umiejętności oraz doskonalenia już nabytych. Pociąga to za sobą wzrost znaczenia sektora usług szkoleniowych. Altkom Akademia to obecna na rynku od trzech dekad firma, która tworząc profesjonalne środowisko edukacyjne, zaspokaja złożone potrzeby kompetencyjne przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Zajmuje przy tym pozycję branżowego lidera w branży szkoleń IT, co od końca lat dziewięćdziesiątych potwierdzają publikowane corocznie prestiżowe raporty Computerworld Top 200 i Teleinfo 500. Wyrosła i zakorzeniona w branży informatycznej organizacja prezentuje szeroką i przekrojową ofertę, zagospodarowując wszystkie istotne dla klientów obszary wiedzy – związane zarówno z technologiami, standardami zarządzania usługami albo projektami, tematyką finansowo-księgową, jak i wieloma umiejętnościami miękkimi czy z zakresu HR. Panujące w Altkom Akademii najwyższe standardy jakościowe, szkoleniowe i organizacyjne gwarantuje system zarządzania jakością zgodny z międzynarodową normą ISO 9001:2015 – niezależna jednostka organizacyjna sprawuje kontrolę nad świadczonymi usługami i weryfikuje ich zgodność z wyznaczonymi kryteriami.

Kilka słów o ofercie

Spektrum zagadnień poruszanych na szkoleniach Altkom Akademii zostało przedstawione w postaci tzw. Mapy Kompetencji – stworzonego na wzór planu metra w wielkim mieście graficznego odwzorowania oferty. Kompetencje to stacje na mapie, które symbolizują związane z różnymi obszarami wiedzy, ważne dla sprawnego działania organizacji, tematy. Taką kompetencją może być jakaś technologia, metodyka zarządzania projektami albo usługami, konkretne narzędzie czy program informatyczny, tematyka prawna, np. prawo pracy czy ochrona własności intelektualnej bądź jeszcze coś innego. Każdej kompetencji odpowiadają właściwe szkolenia, dotyczące ich różnych aspektów, a także różnych poziomów zaawansowania i biegłości. Linie, na których znajdują się stacje-kompetencje oddają występujące między nimi zależności i powiązania. Duża część oferowanych zajęć to kończące się profesjonalnymi egzaminami certyfikacyjnymi szkolenia autoryzowane, przeprowadzane dzięki współpracy Altkom Akademii z czołowymi globalnymi dostawcami technologii oraz właścicielami standardów i metodyk – do najbardziej znanych z tych partnerów należą m.in. Microsoft, Red Hat, IBM, Wolters Kluwer bądź SAP.

Zajęcia w Altkom Akademii prowadzi trzystu wykwalifikowanych, profesjonalnych trenerów o znakomitej znajomości swoich dziedzin oraz indywidualnym podejściu do potrzeb klienta i procesu nauczania. W ramach specjalnych projektów rozwojowych przeprowadzane są specjalne analizy i diagnozy na podstawie których dobiera się najwłaściwsze ścieżki edukacyjne, poddawane później ewaluacji. Wykorzystywane w niej narzędzia umożliwiają stałą ocenę jakości oferowanych usług oraz dbałość o ich ciągłe doskonalenie. O skuteczności tych metod świadczą m.in. wyniki ankiet przeprowadzanych przez słuchaczy po ukończeniu zajęć – odpowiedzi pokazują bowiem, że 9/10 z nich poleciłoby szkolenia oraz prowadzących swoim znajomym.

Jak i gdzie?

Z usług Altkom Akademii można korzystać w dziewięciu położonych na terenie całej Polski ośrodkach szkoleniowych – znajdują się one w Warszawie, Gdańsku, Rzeszowie, Lublinie, Katowicach, Wrocławiu, Krakowie, Poznaniu oraz w Łodzi. Znajduje się w nich 1100 stanowisk komputerowych przystosowanych do zarówno pracy indywidualnej jak i grupowej. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Written by radosnaszkola.org.pl

Leave a Comment