Wzrost znaczenia Polski na arenie międzynarodowej, pogłębianie współpracy gospodarczej z innymi krajami, a także atrakcyjny rynek pracy – to wszystko sprawia, że wśród obcokrajowców coraz większą popularnością cieszą się egzaminy certyfikatowe z języka polskiego. Uzyskany certyfikat poświadczający biegłość w języku polskim na określonym poziomie, stanowi niezbędny dokument w procesie ubiegania się o obywatelstwo, znacząco podnosi również pozycję na rynku pracy, potrzebny jest także podczas rekrutacji na niektóre uniwersytety. Aby bezproblemowo poradzić sobie z egzaminem, warto wziąć udział w kursach przygotowawczych, prowadzonych przez profesjonalnych lektorów.

Najpopularniejsze poziomy językowe

Egzamin z języka polskiego dla obcokrajowców najczęściej dotyczy zaawansowania w zakresie B1 i B2. Osoba, która zna polski na takim poziomie, potrafi porozumiewać się w spójny sposób i bez problemu radzi sobie w komunikacji związanej z załatwianiem codziennych spraw. Do pozytywnego zdania egzaminu potrzebne jest zdobycie 50 (dla B1) i 60 procent (dla B2) z obu części – pisemnej i ustnej. Testy oceniają rozumienie tekstów pisanych i mówionych, umiejętność konstruowania wypowiedzi pisemnej, a także poprawność gramatyczną. Uzyskany certyfikat jest ważny bezterminowo.

Jak się przygotować

Najskuteczniejszym i najszybszym sposobem jest nauka przy wsparciu zawodowych lektorów języka polskiego. Są to osoby, które wiedzą jak odpowiednio dopasować metody nauczania do potrzeb kursantów. Istotne jest, aby ćwiczyć wszystkie kompetencje językowe – często zdarza się, że cudzoziemcy w swoim codziennym życiu efektywnie używają tylko niektórych elementów języka – np. mowy. Taka sytuacja prowadzi do problemów ze zdaniem egzaminu – między innymi dlatego przydatne jest wsparcie lektora, który czuwa nad równomiernym rozwojem wszystkich umiejętności lingwistycznych.

Certyfikatowy egzamin z języka polskiego jako obcego w WSEH

Bielsko-Biała to miasto, w którym znajduje się Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna – nowoczesna uczelnia organizująca kursy przygotowawcze i egzaminy z języka polskiego dla cudzoziemców. Specjalny oddział powołany przez WSEH – Szkoła Kultury i Języka Polskiego, to jedno z najlepszych miejsc na na Śląsku, aby skutecznie przygotować się do zdobycia certyfikatu.
Kursy realizowane są również w obecnej sytuacji epidemiologicznej – w formie zdalnej. E-kursy pozwalają na uczestnictwo w szkoleniu w komfortowych, domowych warunkach i bez konieczności dojazdów. Realizowany program jest identyczny jak podczas zajęć stacjonarnych i gwarantuje taką samą efektywność nauczania.

Written by Mati

Leave a Comment