Alkomat jak każde urządzenie z czasem podlega naturalnemu zużyciu. Ma na to wpływ wiele czynników, takich jak częste użytkowanie czy przechowywanie urządzenia w nieodpowiednich warunkach, np. narażając je na wilgoć. W takiej sytuacji nie można być pewnym czy analizator wydechu daje poprawne i dokładne wyniku. Aby uzyskać 100 procent pewność co do precyzji jego działanie konieczna staje się kalibracja. Przeprowadzenie tego procesu jest bardzo ważne i powinno się odbywać cyklicznie.

Czym jest kalibracja alkomatu

Kalibracja to działanie, mające na celu ponowne ustawienie alkomatu w trybie serwisowym, aby ponownie dawał precyzyjne i poprawne wyniki. Częstotliwość przeprowadzenia kalibracji uzależnione jest od rodzaju sensora w jaki wyposażone jest urządzenie. Alkomaty mogą posiadać sensor elektrochemiczny, który cechuje się dłuższą żywotnością lub półprzewodnikowy, wymagający częstszych kalibracji. W przypadku posiadania alkomatu z czujnikiem elektrochemicznym kalibracji należy dokonywać raz na rok lub po przeprowadzeniu 500 testów, zaś te z sensorem półprzewodnikowym wymagają ponownego ustawienia co pół roku lub po 200 przeprowadzonych pomiarach.

Kalibracja alkomatu – dlaczego jest ważna

Takie działanie jest niezbędne, ponieważ tylko dzięki kalibracji możesz uzyskać wiarygodne i miarodajne wyniki. Gdy nie oddasz swojego alkomatu do kalibracji w odpowiednim czasie, urządzenie może dawać nieprawidłowy odczyt i nigdy nie będziesz pewny co do stanu swojej trzeźwości lub co gorsza sensor, który jest bardzo czuły może ulec uszkodzeniu. Nowo zakupiony alkomat zostanie skalibrowany już w sklepie w dniu zakupu, zaś te długotrwale używane należy poddać kalibracji w wyznaczonym czasie, uzależnionym od rodzaju sensora w jaki wyposażony jest alkomat lub od ilości przeprowadzonych pomiarów. Poznaj jak przebiega proces kalibracji: https://bean.pl/jak-przebiega-kalibracja-alkomatu/

Na czym polega kalibracja alkomatu

Aby przeprowadzić kalibrację należy zastosować specjalne wzorce oraz specjalne urządzenia zwane symulatorami wydechu. Wzorce są roztworami o znanej wartości stężeń alkoholu. Alkomat jest podłączony do symulatora wydechu, który wtłacza w nie powietrze z odpowiednią ilością etanolu, znajdującego się we wzorcu. Dzięki wykonaniu procesu kalibracji alkomaty mogą pracować wydajnie, sprawnie i co najważniejsze pokazywać prawidłowe i precyzyjne wyniki pomiarowe.
Profesjonalne usługi kalibracji wykonuje firma Bean.pl. Odbywają się one w warunkach laboratoryjnych przy użyciu najnowocześniejszych urządzeń amerykańskiej firmy Guth Labs oraz kanadyjskiej firmy ACS.
Po wykonanej usłudze wystawiamy Certyfikat Kalibracji na którym są udokumentowane wskazania alkomatu po całym procesie kalibracji.

Written by Mati

Leave a Comment