W życiu codziennym możemy spotkać się z określeniem policyjny alkomat. Co oznacza to pojęcie i jak rozpoznać takie urządzenie? Postaramy się to wyjaśnić.

Co to jest alkomat policyjny

Alkomat policyjny to potoczna nazwa każdego alkomatu, który jest użytkowany przez policję. Są to urządzenia z sensorem elektrochemicznym najwyższej jakości o bardzo dużej dokładności pomiaru. Obecnie w policji stosuje się dwa rodzaje alkomatów. Pierwsze z nich pełnią funkcję przesiewową. Zwykle są to urządzenia bezustnikowe, pozwalające na zbadanie bardzo dużej grupy kierowców w krótkich czasie, bez konieczności dezynfekcji urządzenia czy wymiany ustnika. Dzięki temu służby nie muszą martwić się o spowodowanie zatoru na drodze lub inne utrudnienia w ruchu. Najczęściej spotykanymi alkomatami w tej grupie są Raptor, AlcoBlow i iBlow. Wynik pomiaru takim alkomatem nie ma jednak mocy dowodowej. Oznacza to, że po uzyskaniu wyniku pomiaru wskazującego na spożycie alkoholu, policja wykonuje kolejny pomiar alkomatem dowodowym aby potwierdzić wynik. Wskazania tego typu alkomatów mogą być użyte w sądzie i z powodu nikłej możliwości sfałszowania wyniku, stanowią niepodważalny dowód na nietrzeźwość kierowcy. W związku z tym alkomat dowodowy musi mieć aktualne świadectwo wzorcowania, odnawiane co 6 miesięcy. Jeżeli patrol nie jest w stanie go przedstawić można odmówić badania takim alkomatem, co najprawdopodobniej spowoduje badanie innym urządzeniem lub skierowanie na badania krwi.

Jak rozpoznać profesjonalny alkomat

Chcąc zakupić profesjonalny alkomat w pierwsze kolejności zweryfikujmy jaki ma rodzaj czujnika. Alkomaty używane przez policję wykorzystują najnowszą technologię, to znaczy sensowy elektrochemiczne.

Kolejną istotną rzeczą, na która powinniśmy zwrócić uwagę, są tryby pracy alkomatu. Urządzenie profesjonalne zapewnia pracę w dwóch trybach, aktywnym oraz pasywnym. Tryb aktywny wymaga od badanego dmuchania w urządzenie przez kilka sekund. W trybie pasywnym nie ma potrzeby wykazywania aktywności u badanego, wystarczy przyłożyć alkomat w okolice ust. Tryb jest mniej dokładny, jednak bardzo przydatny w przypadku badania osób nieprzytomnych czy mniej skorych do współpracy.

Podczas zakupu warto również zwrócić uwagę na posiadany przez alkomat atest. Gwarantuje on nam, że pomiary będą miarodajne i nie zaburzone przez żadne czynniki zewnętrzne. Duży wybór alkomatów posiadających taki certyfikat, oferuje na przykład sklep https://alkomaty.net.pl/15-alkomaty-policyjne

Jaki alkomat wybrać

Dokonując wyboru odpowiedniego alkomatu, powinniśmy kierować się przede wszystkim swoimi potrzebami. Do sporadycznych badań indywidualnych w zupełności wystarczy nam zwykły alkomat.

W przypadku badania większej liczby osób na przykład w zakładach pracy, warto już zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt. Nie narazimy się wtedy na wątpliwości związane z nierzetelnym wynikiem. W takim wypadku najlepiej zaopatrzyć się w alkomat bez ustnika. Dzięki temu zapewnimy wysoki poziom higieny, z jednoczesnym zachowaniem miarodajności wyniki.

Możemy zdecydować się także na Alkomat z ustnikiem wymiennym, podwyższa to jednak koszty eksploatacji i w wielu przypadkach może być problematyczne. Takie urządzenia polecane są głównie dla osób, które z alkomatu korzystają jedynie od czasu do czasu.

Niezależnie od tego jakie są nasze potrzeby na pewno zaoferuje nam to sklep Alkomaty.net.pl.

Written by Mati

Leave a Comment