Coraz częściej mówi się o chorobach cywilizacyjnych, które stanowią poważny problem dla całego społeczeństwa. Wśród nich wymienia się bezsenność, otyłość czy depresję. Często zapomina się, że do takich chorób należą także uzależnienia. Temat uzależnień wciąż stanowi tabu. Myśląc o uzależnieniu większość osób widzi wiecznie pijanego alkoholika lub stereotypowy obrazie narkomana ze strzykawką w dłoni. Tymczasem nałogi mogą przyjmować bardzo podstępne formy. Każda z nich wymaga szukania pomocy i odpowiedniego leczenia.

 Niestety wciąż w opinii dużej części społeczeństwa osoba uzależniona jest sama sobie winna. Choć faktycznie początkiem nałogu jest świadomy wybór to samodzielne wyjście z niego jest bardzo trudne. Mechanizmy rządzące uzależnieniem sprawiają, że osoba nim dotknięta traci zdolność prawidłowej oceny swojej sytuacji oraz kierowania własnym życiem. Nawet jeśli sama z siebie chce podjąć walkę z problemem, często niezbędna staje się pomoc specjalisty.

Terapia uzależnień – klucz do pokonania choroby

 Należy pamiętać, że uzależnienie wpływa na procesy poznawcze i sposób myślenia. Bardzo często jest też ono jedynie skutkiem głębiej ukrytych problemów. W takim wypadku kluczowe będzie dotarcie do nich i znalezienie rozwiązania. Właśnie dlatego terapia pełni kluczową rolę w procesie wyzdrowienia. Choć farmaceutyki pomogą walczyć z chorobą, to terapeuta pomoże znaleźć jej źródło i przywrócić psychikę do pierwotnego stanu. Najważniejszymi funkcjami, jakie pełni terapia uzależnień są:

  • znalezienie pierwotnych problemów, poprzedzający rozwinięcie się uzależnienia
  • uświadomienie osoby chorej ile traci przez uzależnienie  i jak wiele przez nie traci
  • nauczenie chorego jak rozpoznawać w swoim zachowaniu schematy typowe dla nałogu
  • jak przeciwdziałać mechanizmom charakterystycznym dla uzależnienia

Choć proces terapeutyczny może trwać długo to prawidłowo prowadzona terapia uzależnień jest zbawienna dla chorego. Pozwala mu powrócić do pełnej normalności i odzyskać kontrolę nad własnym życiem.

Written by Mati

Leave a Comment