Przepisy RODO, które weszły w życie 25 maja 2018 r. wprowadziły wiele zmian w zakresie ochrony danych osobowych. Nowe obowiązki powinien znać każdy odpowiedzialny przedsiębiorca i prawie każdy pracownik. Przetwarzanie danych osobowych ma bowiem miejsce w praktycznie każdej firmie.

W interesie właścicieli firm jest dbanie o właściwe przygotowanie pracowników z zakresu RODO oraz regularne odświeżanie ich wiedzy. Warto bowiem pamiętać, że do incydentu w ochronie danych osobowych może dojść w bardzo prosty sposób, wystarczy np. nieukrywanie adresów e-mailowych przy wysyłce masowej lub nieprawidłowe usunięcie wrażliwych danych. Odbycie szkolenia RODO przez pracowników pozwala ograniczyć tego typu sytuacje. Warto też wracać do tematu RODO i co najmniej co 2 lata przeprowadzać szkolenia przypominające.

Uczestnicy naszych szkoleń RODO w Krakowie nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę dotyczącą RODO, ale uczą się również jak właściwie zastosować ją w praktyce. Każde szkolenie RODO w Krakowie składa się z części wykładowej oraz dyskusji, podczas której doświadczony trener odpowiada na wszystkie pytania uczestników i rozwiewa wszelkie ich wątpliwości. Informacje przekazywane są w przystępny sposób. Podczas szkolenia RODO w Krakowie uczestnicy zdobywają wiedzę na temat tego jak chronić w organizacji powierzone dane i na co zwracać uwagę, aby nie być posądzonym o ich łamanie.Nieodłącznym elementem każdego szkolenia RODO w Krakowie jest otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas 8 godzinnych szkoleń „RODO w pigułce” przeprowadzanych w Krakowie odpowiadamy na wszystkie te pytania , ucząc również uczestników czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych oraz doradzając jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po szkoleniu.

Szkolenie RODO w Krakowie jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

Z ofertą jednodniowych szkoleń w Krakowie można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-krakow/szkolenie-rodo-krakow/

Written by radosnaszkola.org.pl

Leave a Comment